Menu

Cart

Salgsbetingelser

Generelt
1) Parter
2) Bestillings- og avtaleprosess
3) Opplysninger gitt i nettbutikken
4) Priser
5) Betaling
6) Levering og forsinkelse
7) 
Uavhentet postoppkrav
8) 
Undersøkelse av produktene
9) 
Dine rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)
10) 
Garanti
11) Angrerett
12) 
Personopplysninger
13) 
Salgspant
14) Tvister
15) Rørleggere

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester gjennom Nettbad.no Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Salgsbetingelsene og annen informasjon på Nettbad.no er kun tilgjengelig på norsk.

For å handle hos Nettbad.no må du ha fylt 18 år.
Nettbad.no leverer kun til Norge.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven, og finansavtaleloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, brev, sms. 


1) Parter

Selger:                                                                                           Kunder:

Nettbad AS (Org.nr: 913 915 771)                                   Den personen som er oppgitt som kjøper i

Adresse: Sleiverudåsen 38,                                             bestillingen og blir i det følgende benevnt
                1354 Bærums verk               
                                                                                              "du","deg","din" eller "ditt"
Telefon: 453 94 570                                          

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.


2) Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert i vår database. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt 10. Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg på din oppgitte e-postadresse. Les nøye gjennom når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med din bestilling. Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme, se pkt 3.


3) Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt på Nettbad.no, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen. 


4) Priser

Alle priser er inklusiv frakt og merverdiavgift. På tjenester kjøpt hos Nettbad.no kan det påløpe ekstra kostnader. Dette vil være spesifisert i produktbeskrivelsen. Eksempel: Rør og deler kommer i tillegg. 


5) Betaling

Kjøpesummen kan etter kundens valg gjøres opp gjennom bank-eller kredittkort (Visa, Mastercard/bankaxess) PayPal eller ved faktura (ved fakturabetaling vil det påløpe et gebyr på kr 49.-). Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Hvis reservasjon ikke kan foretas, forbeholder Nettbad.no seg retten til å kansellere bestillingen. Du vil motta informasjon om eventuell kansellering. Kortet blir belastet når ordren er klar for utsendelse. Ved fakturabetaling blir du tilsendt en faktura via e-post. Ved fakturabetaling er det slik at Nettbad.no ikke sender varen(e) før vi har registrert innbetalingen hos oss. Dette kan medføre at leveringstiden blir 2-4 dager lengre. Desto raskere Nettbad.no mottar betalingen, desto raskere blir varene levert. Ved forsinket betaling påløper renter i samsvar med Forsinkelsesrenteloven (lov om renter ved forsinket betaling med mer). Rentesatsen fastsettes av Finansdepartementet to ganger årlig.


6) Levering og forsinkelse

Levering av produktene skjer på den måte, på det stedet og til det tidspunktet som er angitt på ordrebekreftelsen. Nettbad.no har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil Nettbad.no gi deg informasjon så fort vi har kjennskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når leveringen kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen. Ordre lagt med Visa eller Mastercard, kan ikke splittes, de må sendes komplette når alle varene har kommet på lager. 


7) Uavhentet postoppkrav

Dersom du unnlater å hente pakken på postkontoret vil du motta en faktura for uavhentet forsendelse, dette for å dekke Nettbad.no sine fraktkostnader tur/retur, og våre lagerhåndteringskostnader. 

Uavhentet pakker med en verdi under NOK 5000.- inkl mva vil du bli belastet for NOK 700 inkl mva.

Uavhentet pakker med en verdi over NOK 5000,- inkl mva vil du bli belastet for NOK 1100 inkl mva.8) Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene er du pliktig, så snart du har anledning til det, til å undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene eller har feil eller mangler.


9) Dine rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)

Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse. Feil du oppdager innen seks måneder etter at du fikk produktene, skal imidlertid normalt regnes som feil som har oppstått før du fikk produktene. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes til Nettbad.no muntlig eller skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes skriftlig til Nettbad.no. Nettbad.no vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner. Nettbad.no vil også skriftlig bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss eller vårt serviceverksted for inspeksjon eller feilretting. Retten til å reklamere gjelder i to år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten etter pkt 1. 


10) Garanti

Nettbad.no sine garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfristen er to år etter at du overtok varen, eller fem år dersom varen er ment å vare vesentlig mer enn to år. Se for øvrig pkt 9. 


11) Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt). Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir beskjed til Nettbad.no om dette (angrefrist). Ifølge §2b gjelder ikke angreretten når den samlede kontraktsummen inkludert frakt- og tilleggskostnader som forbrukeren skal betale er under kr 300. Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert til Nettbad.no i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok varen/produktet i. Alle produkter skal leveres tilbake til Nettbad.no innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av kunden. Nettbad.no har risikoen for transporten tilbake til oss. Nettbad.no er forpliktet til å betale tilbake til kunden det kunden har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravs gebyr, etc. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra kunden eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for oss. Produktet sendes tilbake til oss inkludert originalt emballasje, manualer, kabler m.m, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten framgår i angrerettskjemaet.


12) Personopplysninger

Nettbad.no behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg/kunden. I de tilfeller hvor Nettbad.no også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc, gjøres dette bare når du har samtykket til det. Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem. Nettbad.no forbeholder seg retten til å be om personnummer for å kunne kontrollere kredittverdighet ved kredittkjøp eller fødselsdato for å kontrollere om våre kunder er over 18 år. Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når: 

1) Du har samtykket til utleveringen
2) Når det er nødvendig for at vi skal gjennomføre avtalen med deg
3) I lovbestemte tilfeller

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss via mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.


13) Salgspant

Nettbad.no har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet. 


14) Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal det avgjøres i ditt/kundens verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor. 


15) Rørleggere

For kunder som bestiller tjenester eller produkter som inneholder rørlegger/rørleggertjenester, må være OBS på at rør og deler kommer i tillegg. Nettbad.no har dessverre ikke mulighet til å levere rørleggertjenester til hele Norge. Tjenestene som inneholder rørlegger/rørleggertjenester er kun for kunder i Asker, Bærum, Drammen og Oslo.
Fastpris monteringene er i ubegrenset timer, så lenge det ikke må gjøres avvik for å komplettere jobben. Dersom du har bestilt rørlegger i timer, og rørleggeren må jobbe over bestilt time, vil dette regnes som overtidsarbeid. Du vil bli fakturert ekstra for den tiden rørleggeren jobber overtid. Nettbad.no fakturerer kun hele timer. Prisen for overtidsarbeid er NOK 690+40% inkl mva fra klokken 07:00-16:00 og 690+80% fra klokken 16:00-20:00. Tillegget i prisen påløper grunnet andre kunder som må utsettes. Kunden er selv pliktig til å kontrollere at riktig mengde rør, deler og arbeidstimer har blitt oppskrevet i arbeidsorderen. Hvis antall timer og riktig sum rørdeler har blitt godkjent fra kunden, bekreftes dette ved at kunden signerer arbeidsorderen.

Adresse:
Skuiveien 40
1339 Vøyenenga

Telefon: 45 39 45 70
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Følg oss på

Logg Inn eller Registrer